1. Lý do bảo mật thông tin, các trường dữ liệu thu thập thông tin

Sử dụng dịch vụ chữ ký số Giao Nhanh bắt buộc khách hàng cung cấp: Họ tên, Email, Số điện thoại, Địa chỉ trong mục liên hệ. Thông tin cung cấp khi yêu cầu tư vấn hay giao dịch từ khách hàng nhằm giúp chúng tôi đảm bảo chủ thể tiêu dùng được bảo mật thông tin và được bảo vệ quyền lợi tối đa từ chúng tôi.

Khách hàng phải đảm bảo tính trách nhiệm, bảo mật và chính xác của thông tin cung cấp. Khách hàng cũng có trách nhiệm thông báo về các hoạt động vi phạm pháp luật thông tin của bên thứ ba cho Giao Nhanh.

2) Giới hạn bảo mật thông tin khách hàng

Giao Nhanh sử dụng thông tin thu thập nhằm:

 • Liên hệ cung cấp dịch vụ được yêu cầu.
 • Gửi thông tin dịch vụ đến khách hàng kịp thời.
 • Gửi thông báo khuyến mãi, hậu mãi từ chữ ký số Giao Nhanh.
 • Cung cấp tin tức hữu ích cho người dùng.
 • Hỗ trợ kịp thời các thắc mắc, khiếu nại.
 • Hỗ trợ yêu cầu của các cơ quan pháp luật.
 • Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin cá nhân người dùng vào bất cứ mục đích nào khác

3. Giới hạn thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân khách hàng được lưu trữ cho tới khi chúng tôi nhận được yêu cầu huỷ bỏ từ khách hàng hoặc cơ quan có thẩm quyền.

4. Đối tượng tiếp cận bảo mật thông tin

 • Nhân viên có thẩm quyền và trách nhiệm của công ty.
 • Các đối tác có quyền và nghĩa vụ liên quan thông qua hợp đồng đúng pháp luật.

5. Một số đảm bảo pháp luật khác từ Chữ Ký Số Giao Nhanh với việc thu thập thông tin khách hàng

 • Thông tin cá nhân khách hàng được bảo mật tuyệt đối; tuân thủ chính sách bảo vệ thông tin cá nhân theo luật định.
 • Chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân khi có sự đồng ý; trừ những trường hợp quy định bắt buộc khác từ pháp luật.
 • Không tiết lộ, cung cấp, sử dụng, chuyển giao cho bên thứ ba thông tin cá nhân của thành viên; khi không được phép.
 • Thông báo đến cơ quan pháp luật và thành viên sự cố bị mất mát, rò rĩ dữ liệu cá nhân; khi bị tấn công cơ sở dữ liệu từ tin tặc đồng thời tìm mọi cách khắc phục.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch tài chính của thành viên (thẻ tín dụng, hoá đơn, chứng từ, thông tin cá nhân…).

6. Một số cam kết thông tin quan trọng khác

Giao Nhanh yêu cầu các thông tin cá nhân (Họ tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại…); được cung cấp từ khách hàng phải chính xác và đảm bảo chịu trách nhiệm pháp lý liên quan.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm, không giải quyết mọi khiếu kiện; nếu thông tin cung cấp từ khách hàng không chính xác.

Chúng tôi cũng cam kết nội dung bảo mật thông tin của trang này tuân theo yêu cầu của Pháp Luật từ hướng dẫn của Bộ Công Thương