Giao Nhanh có thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng, bàn giao và hướng dẫn chi tiết tận tình. Để đăng ký sử dụng chữ ký số Giao Nhanh, khách hàng chỉ cần chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn dưới đây:

1. Khánh hàng cá nhân

– Bản sao hợp lệ chứng minh thư hoặc bản sao hộ chiếu của người đăng ký trực tiếp

– Bản đăng kí sử dụng dịch vụ chứng thư số Giao Nhanh (Bản đăng ký này do nhân viên Giao Nhanh gửi cho khách hàng)

2. Khách hàng tổ chức/doanh nghiệp

– Bản sao hợp lệ giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập;

– Bản sao chứng minh thư hoặc hộ chiếu của người đại diện pháp lý (chấp nhận bản photo đóng dấu của tổ chức/doanh nghiệp đó nếu có bản gốc để đối chiếu);

– Bản đăng kí sử dụng dịch vụ chứng thư số Giao Nhanh (Bản đăng ký do nhân viên Giao Nhanh gửi cho khách hàng)

* Lưu ý: Nếu người đại diện của tổ chức/doanh nghiệp ủy quyền cho người khác đại diện cho hợp đồng, bộ hồ sơ cần có thêm: Giấy ủy quyền được đóng dấu, ký tên người đại diện tổ chức/doanh nghiệp, chứng minh thư hoặc hộ chiếu của người đại diện hợp đồng.