Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Cài đặt

  • Cắm Token vào máy tính
  • Màn hình cài đặt sẽ tự động hiển thị, chọn và làm theo hướng dẫn trên màn hình để bắt đầu cài đặt Token (nên tắt các trình duyệt khác để quá trình cài đặt không gặp lỗi)
  • Bấm để hoàn tất cài đặt

Bước 2: Sử dụng chương trình quản lý Token

  • Bấm vào trên màn hình hoặc trên để chạy chương trình quản lý Token
  • Các chức năng quản lý Token bao gồm: Đổi mã PIN, xem/gia hạn/thay đổi thông tin Chứng thư số, cập nhật thông tin…

Bước 3: Sử dụng Token để ký

  • Có thể sử dụng Token để ký: Khai báo Thuế/ Hải quan, khai báo CO/CQ, các ứng dụng Hóa đơn điện tử, giao dịch Ngân hàng và Các ứng dụng sử dụng Chữ Ký Số khác
  • Trước khi sử dụng hãy cắm Token vào máy tính. Chọn chức năng ký số trên ứng dụng bạn cần sử dụng
Liên hệ chúng tôi qua zalo